Проекти
АТЕЛИЕ
ПРОЕКТИ
КОНТАКТИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
АКТУАЛНО

 

 Списък на проектираните обекти по години:

2010 г.

 • гр. Хисар - " Римски термален комплекс в античния град DIOCLECIANOPOLIS" - консервация, реставрация и експониране на паметник на културата от национално значение;
 • гр. Перущица - "Дановото училище" - реставрация и адптация на паметник на културата от национално значение;
 • гр. Девня - “Амфитеатър Марцианополис" - консервация, реставрация и експониране на паметник на културата от национално значение - 2 етап;
 • гр. Исперих - „Експониране на тракийски гробници №12 и 13" непосредствено до Свещарската гробница -паметник на културата от световно значение;
 • с. Каснаково - „Римска вила“ част от комплекс „Светилище на Нимфите и Афродита“ - консервация и реставрация на паметник на културата от местно значение;
 • гр. Карлово – “Реставрация и адаптация на "Къщата с Белия двор" – паметник на културата от  национално значение. Проект за благоустрояване и озеленяване на двора - паметник на културата от национално значение;

2009 г.

 • гр. Лъки – “Централен площад” - РЗП 19 000 м2;
 • гр. Асеновград – “ Многофамилна жилищна сграда, ул.“Г. Ангелов“ №11”;
 • гр. София – “Целодневна детска градина №92 , кв. Лозенец-ІІ;
 • гр. Пловдив – “Реставрация и адаптация на търговска сграда кв. Капана– паметник на културата от местно значение;
 • гр. Варна – “ Консервация, реставрация и експониране на Късноантична зидана гробница”;
 • гр. Карлово – “Реставрация и адаптация на Бухалов хан” – паметник на културата от  местно значение;
 • гр. Карлово – “Реставрация иадаптация на Патевата мааза” – паметник на културта от национално значение;
 • гр. Карлово – “Реставрация и адаптация на Патевата къща” – паметник на културта от  местно значение;
 • гр. Карлово – “Реставрация и адптация на къщата на Райно Попович” – паметник на културта от национално значение. Благоустрояване на двора;
 • гр. Карлово – “Реставрация на фасадите на “Петокласното училище”” – паметник на културата от  национално значение. Благоустрояване на двора;
 • гр. Стара Загора – „Консервация, рестврация и експониране на част от крепостната стена на Августа Траяна” - паметник на културта от национално значение;

2008 г.

 • гр. Асеновград – “Многофамилна жилищна сграда";
 • гр. Пловдив – Интериориорен дизайн на бижутериен магазин „Carissima diamond centre“ в МОЛ Пловдив;
 • с. Ягодово – “Еднофамилна жилищна сграда"
 • гр. Пловдив – Интериориорен дизайн на офис на "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ";
 • гр. Асеноград – “Еднофамилна жилищна сграда", новопроектирана сграда в среда на ансамблов паметник на културата;
 • гр. Пловдив – Офис на ТБ ,,АЛИАНЦ България " АД - проект за преустройство и промяна на предназначение;
 • с. Каснаково – “Светилище на Нимфите и Афродита” - консервация, реставрация и експониране. Проект по ФАР – ТГС /трансгранично сътрудничество/ - Паметник на културата от местно значение;
 • гр. Разлог – “Писаната църква и прилежащи сгради от манастирски комплекс” - консервация, реставрация и експониране. Проект по ФАР – ТГС - BG 2004/016-782.01.06.03.18. Паменик на културата от местно значение;

2007 г.

 • гр. София – “Преустройство на офиси на ПОД Алианц България – АД, ул. "Цар Борис III" №19”;
 • гр. Пловдив – “Офис сграда с подземни гаражи в Централна градска част”;
 • гр. Рудозем – “Преустройство на парна централа в хотел с ресторант”. Интериорен дизайн на обекта; Интернет адрес: http://complex-orfey.com/
 • гр. Девня – Амфитеатър “Марцианополис” - консервация, реставрация и експониране – 1 етап. Паметник на културата от национално значение;
 • с. Хасковски минерални бани – “Крепост в м.”Свети дух - консервация, реставрация и експониране на”. Проект по ФАР – ТГС - BG 2004/016 -782.01.06.03.15. Паметник на културата от местно значение. Интернет адрес: http://btourism.com/read.php?id=223
 • гр. Момчилград – “Тракийско светилище при с. Татул" - аварийна консервация, реставрация и експониране. Проект по ФАР – ТГС - BG 2004/016-782.01.06.03.08. Паметник на културата от национално значение;
 • гр. Свиленград – “Средновековна крепост при с. Мезек - проучване, консервация, реставрация и експониране на ”. Проект по ФАР – ТГС - BG 2004/016-782.01.06.03.21. Паметник на културата от национално значение;

2006 г.

 • гр. Пловдив – “Преустройство на съществуваща сграда – производствено хале и триетажна административна сграда в склад за промишлени стоки”;
 • гр. Пловдив – “Работилница за бижутерия и офис";
 • гр. Китен – “Многофамилна жилищна сграда с пицария";
 • гр. София – “Многофамилна жилищна сграда в жк. “Борово“;
 • гр. Свищов – “Адаптация на бивше „Свети Николско училище“. Паметник на културата от национално значение;
 • гр. Пловдив – “Многофамилна жилищна сграда в Пета градска част”;
 • гр. Пловдив – “Проект за консервация и реставрация на античен крепостен зид в Старинен Пловдив”;

Oбекти, работени от проектанския екип преди 2006г.

 • гр. София – “Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, жк. “Бели брези“;
 • гр. Асеновград – “Преустройство и пристройка на ”Старата община” - паметник на културата от местно значение – реализиран по Проект “Красива България”;
 • с. Баня, Карловско – “Преустройство на жилищна сграда, архитектурен паметник на културата”;
 • гр. Асеновград - ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015. Инвеститорски контрол при реставрацията на 4 архитектурни паметника на културата от национално значение, 4 архитектурни паметника от местно значение и два археологически обекта - римски път и тракийско светилище;
 • гр. Асеновград – “Параклис “Св. Архангели” край Бачковски манастир - реставрация. ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Параклис “Св. Георги Победоносец”, Бачковски манастир, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Скит “Св.Клувия”, и Аязмо „Покров Богородичен“, Бачковски манастир”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Скален параклис “Св.Богородица”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение – реализиран;
 • гр. Асеновград – “Благоустрояване на културно-историческия път на религиозното шествие от Бачковски манастир до местността „Клувията“. ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015;
 • гр. Асеновград – “Реконструкция на Историческия музей и подновяване на музейната експозиция”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Благоустрояване на туристическия път „Метоха-Асенова крепост-Луковица“”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение ;
 • гр. Асеновград – “Благоустрояване на информационната площадка „Метоха“”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Реставрация на камбанарията на църква “Св. Георги Амбелински””, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от национално значение;
 • гр. Асеновград – “Реставрация на камбанарията на църква “Св. Успение Богородично“”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от национално значение;
 • гр. Асеновград – “Реставрация на параклис “Св. Георги Метошки“”, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Реставрация на параклис “Св. Ян“, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от местно значение;
 • гр. Асеновград – “Експониране на Археологически резерват “Белинташ””, ФАР – Културен туризъм - BG 01.02.03-0015, ПК от национално значение;
 • гр. Пловдив – “Многофамилна жилищна сграда, Пета градска част”;
 • Проекти за сглобяеми къщи с РЗП от 37м2 до 400 м2 - реализации;
 • с. Старосел – “Защитно покритие на тракийски храм”;
 • с.Старосел - “Заснемане и изготвяне на каталог на наличните квадри от храма и анастилоза”.
   Други обекти
 • гр. София – Преустройство на пица – ресторант "Добро 2"" в ж.к. Белите брези. Интернет адрес: http://www.dobro-bg.com/dobro2/index.html
 • гр. София – "Реставрация и адаптация на сграда на ул. "Шипка 11" за пица – ресторант "О'Шипка1". Интернет адрес: http://www.oshipka.net/?id=27&lang=bulgarian
 • гр. София – "Архитектурно заснемане на сградата на Централната минерална баня в София" – в колектив. Трето място от Национален конкурс за адаптация на сградата на Централната минерална баня в София. Интернет адрес : http://4coolpics.com/show.php?gal=77&id=322641
 • гр. Банско – "Хотел, намиращ на ул. Пирин №7"– в колектив. Първо място в конкурс и реализация . Интернет адрес: http://destinia.com/hotels/rodina/bansko/bansko/bulgaria/europe/168780/en
 • гр. Широка лъка – "Заснемане, проучване и проект за жилищна сграда" – паметник на културата от местно значение.

 

Последна актуализация на страницата: 27.11.2010г.

Начална страница