Услуги
АТЕЛИЕ
ПРОЕКТИ
КОНТАКТИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
АКТУАЛНО

 

Архитектурно проучване и проектиране
 • Проектиране за културното наследство
  • архитектурно заснемане;
  • архитектурно проучване - периодизация
   и патология и оценка на
   експозиционната стойност/;
  • графична реконструкция /за
   археологически обекти/;
  • изготяне на каталог /за археологически
   обекти/;
  • изготвяне на проект за консервация,
   реставрация и експониране по всички
   необходими части;
 • Проектиране на интериори и обзавеждане
 • Проектиране на жилищни, обществени и
  промишлени сгради
  • консултации;
  • направа на предпроектни проучвания;
  • изготвяне на идейни и работни проекти
   по всички части.
 • Съгласуване на проектна документация
 • Авторски надзор

 

 

Строителство
 • Ново строителство
 • Реставрация
Изготвяне и управление на проекти, свързани с
европейските фондове

 

Последна актуализация на страницата: 25.11.2009г.

Начална страница