Профил
АТЕЛИЕ
ПРОЕКТИ
КОНТАКТИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
АКТУАЛНО

Екипът работи съвместно от 2003г, като общият проектантски стаж на архитектите във фирмата възлиза на 49 години - „Учене през целия живот“ е наш принцип.
Имаме богат проектантски и изпълнителски опит в сферата на културното наследство, където се изискват уважение към средата и сградата, оригинални  решения и прецизност в детайла. Тези принципи пренасяме и в проектирането на съвременни сгради. Успешно съчетаваме дългогодишен професионален опит с иновативни и оригинални идеи.

Проектиране на обекти на културното наследство.
Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради.
Проекти на интериорни пространства.

 

Екипът:

 

арх. Петър Петров

 Специализация в областта на опазването на културно-историческото наследство във Франция – стипендиант на френското правителство.

 Докторант към Българска Академия на Науките - Център по архиткетурознание, научна специалност „ История и теория на архитектурата“.

 Диплом за квалифакационен курс по опазаване на паметници на културата - “Ecole de Chaillot” - Париж.

 Магистър архитект, Специалност: Теория и история на архитектурата, ВИАС София.

 Диплом за квалифакационен курс по опазаване на паметници на културата - “Ecole de Chaillot”,  Париж.

 Трудов стаж: 20 год.

арх. Петкана Бакалова

 Докторант към Българска Академия на Науките - Център по архиткетурознание, научна специалност: „ История и теория на архитектурата“.

 Магистър към Академия за музикални, танцови и изящни изкуства, специалност: "Арт- мениджмънт".

 Диплом за квалифакационен курс по опазаване на паметници на културата - “Ecole de Chaillot” Париж.

 Магистър архитект, Специалност: "Обществени сгради", ВИАС София.

 Трудов стаж: 15 год.

арх. Иван Енев

 Магистър архитект, Специалност: "Теория и история на архитектурата", УАСГ София.

арх. Бела Шаркова

 Магистър архитект, Специалност: "Архитектура", Варненски свободен университет.

Технически сътрудник Елена Маркова

 Технически сътрудник

 

Последна актуализация на страницата: 27.10.2010г.

Начална страница